Concert Dates

                                          CONCERT DATES 2019

                                       

SATURDAY 12TH OCTOBER ANNUAL CONCERT  / CYNGERDD BLYNYDDOL      

ARTISTS / ARTISTIAID  TRIO   PIANTEL                   COR MYNYDD MAWR

M. C  / ARWEINYDD EIRIAN WYN